МДЛ “Бодилаб”представя нов диагностичен пакет за скрининг срещу Коронавирус

МДЛ „Бодилаб“ представя нов пакет, който представлява набор от изследвания, които дават информация за състоянието на организма Ви при евентуално заразяване с Коронавирус.
 ПКК – Пълна кръвна картина – с 27 показателя.
 Д – димер (D-dimer)
 ЛДХ – LDH
 C-реактивен Протеин (CRP)
 Феритин (Ferritin)
 SARS-CoV-2 IgG
 SARS-CoV-2 IgM

Цена на пакета: 65 лв.