МДЛ „Бодилаб“ предлага на своите пациенти и най-съвременните генетични изследвания !

МДЛ „Бодилаб“ предлага на своите пациенти и най-съвременните генетични изследвания !

Най-актуалните генетични и молекулярни изследвания за пренатална диагностика, оптимизация на лечението на психиатрични и онкологични заболявания и превенция на здравето на базата на ДНК анализ  са достъпни за пациентите от Сливен и областта.

Като част от постоянния стремеж да осигури на пациентите най-модерните и иновативни медицински услуги МДЛ “Бодилаб” започва партньорство с „НМ Дженомикс“.  Компанията e лидер във високотехноогичните генетичните генетични изследвания, разработени от най- реномираните лаборатории в Европа и САЩ.

Сред изследванията, откоито можете да се възползвате в МДЛ“Бодилаб“ са:

  1. Неинвазивни пренатални тестове за установяване на генетични аномалии у плода, приложими от ранни срокове на бременността.  Те са напълно безопасни за бебето и майката. Това става чрез изолиране на ДНК материал на плода от кръвна проба, взета от бременната жена. Тестовете са с точност над 99.8% . Те включват широк спектър от аномалии от Синдрома на Даун до пълен хромозомен анализ.
  2. Скрининг за новородени, анализиращ220 гена за 222 метаболитни заболявания, които могат да бъдат повлияни чрез медикаменти на базата на генетичен анализ.
  3. Широк спектър изследвания за превенция, диагностика и избор на терапия при онкологични заболявания чрез анализ на ДНК материал за предразположеност към развитието на ракови заболявания . Прави се индивидуален молекулярен анализ за правилната диагностика и персонализация на лечението.
  4. Фармакогенетични тестове за избор на терапия при психиатрични заболявания чрез ДНК анализ. Те предоставят информация за ген-лекарствени взаимодействия, които изменят стандартно очаквания отговор към най – често приложимите медикаменти в психиатричната практика.
  5. Генетични тестове за подобряване качеството на живот и забавяне процеса на стареене на организма. Тестът определя генетичната предразположеност към няколко групи заболявания, свързани с метаболитните процеси, когнитивната и мозъчна функция  чрез разработване на индивидуален план за превенция.

Отрийте пълната гама генетични и молекулярни изследвания, предоставяни от НМ Дженомикс  на сайта ни :

www. Bodylab – bg.com и чрез специалистите на място  в МДЛ“Бодилаб“ гр. Сливен.

Адрес: централна приемна: гр. Сливен ул. Лъдженска 1 – В. Телефони за връзка: 0877 028466, както и 044/662725