МДЛ “Бодилаб”  ЕООД  е създадена през 2005 г. за да запълни една ниша в пазара на лабораторни услуги в гр. Сливен. Тя е първата частна лаборатория в града. През изминалите 19 г. лаборатория “Бодилаб” се наложи на пазара за медицински услуги като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика, както за лекари така и за пациенти.  От  2019 г. Тя става част от Медицински център”Лайф – Сливен” ООД. Освен клиничната лаборатория, центърът разполага с вирусологична и микробиологична лаборатория, както и с център за физиотерапия и рехабилитация.  МЦ “Лайф” разполага с манипулационни лаборатории в градовете Сливен, Твърдица и Нова Загора.  МЦ “Лайф” има сключени договори с НЗОК.

ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС

Създадената организация на дейност в лабораторията гарантира високо качество, чрез високоефективна лабораторна информационна система ILab на фирма СКАЙУЕР Груп.Чрез тази система се постига пълен контрол върху регистрацията на пациента и материала за работа, съхраняване и даване на резултати.

УНИКАЛНА  ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Всеки биологичен материал се отбелязва с уникален баркод – етикет, гарантиращ избягването на грешки в работата ни.

МЕТОДИКИ И АПАРАТУРА

В лабораторията се използват съвременни методики за лабораторни измервания. Апаратите и съоръженията често се подновяват с нови, които отговарят  на високите международни стандарти за качество. Подръжката са осъществява от оторизиран сервиз на фирмите производители.

КАДРИ

В лабораторията работят лекари, лаборанти, технически и друг персонал. Ние се гордеем с високия професионализъм на всеки един от екипа. Лабораторията с стреми непрекъснато да повиши качеството в условията на труд и квалификацията на своите служители.

ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ

Лаборатория “Бодилаб” има изградена система за ежедневен вътрешнолабораторен контрол във всички извършвани проби. Лабораторията участва и в Националната система за външна оценка на качеството. Резултата от контролните проби показват винаги висока точност на тестовете, които извършваме.

ПАРТНЬОРИ

За по-широка гама на предлаганите изследвания, си сътрудничим със МДЛ “Цибалаб”  София, МДЛ “Бодимед” София .

ПРИЗНАНИЕ

Лабораторията ни е призната освен в града ни и в цялата страна. Много водещи специалисти от София, Пловдив, Плевен, Ямбол и др. насочват пациентите си към нас. Лабораторията предлага цялостен спектър от висококачествени лабораторни изследвания, профилактични и диагностични пакети, домашни и мобилни посещения, позволяващи диагностицирането и подпомагащи адекватното лечение.

“Бодилаб” има сключени договори със частни дружества: “Евроинс”, “ЗОФ”, “Медико”, “Алианц България”.

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

В лабораторията се предлагат безплатни консултации с педиатър-инфекционист.

                                                                   МЦ “Лайф” има сключени договори с НЗОК.