Продукти

СМДЛ "Бодилаб" ЕООД 
Ценоразписът е актуален към дата: 26.1.2017 г. 14:46:06
Хематология
ПродуктЦена
01.01 ПКК 13 показателя3.00 лв.
01.03 СУЕ2.00 лв.
01.40 ДКК4.00 лв.
ПКК 276.00 лв.
01.41 Морфология на еритроцити - натривка4.00 лв.
Ретикулоцити2.00 лв.
WBC (левкоцитен брой)2.00 лв.
Hgb (хемоглобин)2.00 лв.
Хемостаза
ПродуктЦена
01.04 Време на кървене2.00 лв.
01.05 Протромбиново време3.50 лв.
01.06 APTT3.50 лв.
01.07 Фибриноген4.00 лв.
Време на съсирване2.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
01.09 Седимент2.00 лв.
Седимент по Addis7.00 лв.
Количество захар1.50 лв.
Билирубин - течен реактив2.00 лв.
Уробилиноген - течен реактив2.00 лв.
Количество белтък4.00 лв.
Белтък-течен реактив2.00 лв.
pH2.00 лв.
Относително тегло2.50 лв.
Урина -общо хим. изследване с тест лета + седимент5.00 лв.
Урина -общо хим. изследване с тест лета 3.00 лв.
Кетотела - KETOPHAN2.00 лв.
Захар GLUKOPHAN2.00 лв.
Белтък,билирубин, уробилиноген3.00 лв.
Наркотични вещества - кач. определяне в урина26.00 лв.
Барбитурати (BARB)6.00 лв.
Амфетамин ( AMP )6.00 лв.
Метамфетамин ( M-AMP )6.00 лв.
Опиати - морфин,хероин,кодеин (MOR)6.00 лв.
Кокаин ( COC )6.00 лв.
Mарихуана ( THC )6.00 лв.
Бензодиазепини (BZD)6.00 лв.
Метилендиоксиметамфетамин (MDMA)6.00 лв.
Наркотични в-ва DOA Multi 626.00 лв.
Клинична химия
ПродуктЦена
01.10 Окултни кръвоизливи10.00 лв.
01.11 Глюкоза1.50 лв.
01.12 Кръвно-захарен профил6.00 лв.
01.13 Креатинин2.00 лв.
ClCr (креатининов клирънс)2.00 лв.
01.14 Урея2.00 лв.
01.15 Билирубин - общ2.00 лв.
01.16 Билирубин - директен2.00 лв.
01.17 Общ белтък2.00 лв.
01.18 Албумин2.00 лв.
Холестерол - профил8.00 лв.
01.19 Холестерол - общ2.00 лв.
01.20 Холестерол - HDL3.00 лв.
01.39 Холестерол - LDL3.00 лв.
Холестерол - VLDL3.00 лв.
01.21 Триглицериди2.00 лв.
01.22 Гликиран хемоглобин А1c11.00 лв.
01.23 Пикочна киселина2.00 лв.
01.24 АсАТ3.00 лв.
01.25 АлAТ3.00 лв.
01.26 Креатинкиназа ( КК )4.00 лв.
01.27 Гама - ГТ3.00 лв.
01.28 Алкална фосфатаза3.00 лв.
01.29 Алфа - амилаза4.00 лв.
01.38 C-реактивен протеин (CRP)10.00 лв.
CK-MB7.00 лв.
Troponin I15.00 лв.
LDH - обща3.00 лв.
Глюкоза -кръвен профил 07:00 часа1.50 лв.
Глюкоза-кръвен профил 09:00 часа1.50 лв.
Глюкоза -кръвен профил 12:00 часа1.50 лв.
Глюкоза-кръвен профил 15:00 часа1.50 лв.
Глюкоза-кръвен профил 18:00 часа1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - на гладно1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - 60 та мин1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - 120 та мин1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест4.00 лв.
Глюкозотолерантен тест 45.00 лв.
Пикочна киселина - 24 h урина4.00 лв.
Креатинин - 24h урина4.00 лв.
Урея - 24h урина4.00 лв.
Глюкоза - 24h урина2.00 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Na+3.00 лв.
K+3.00 лв.
Cl-3.00 лв.
Mg3.00 лв.
Ca - 24h урина3.00 лв.
P - 24h урина3.00 лв.
Cl - 24h урина3.00 лв.
К - 24h урина3.00 лв.
Na - 24h урина3.00 лв.
Йонизиран Ca3.00 лв.
01.31 Na+K+Cl6.00 лв.
01.34 Ca2.00 лв.
01.35 P2.00 лв.
01.36 Желязо (Fe)4.00 лв.
01.37 ЖСК-тотален4.00 лв.
Ca,Ca++4.50 лв.
Хормони
ПродуктЦена
FT312.50 лв.
TT312.50 лв.
10.08 FT412.50 лв.
10.09 TSH12.50 лв.
10.21 Progesterone13.50 лв.
FT4 + TSH22.50 лв.
FT3 + FT4 + TSH32.50 лв.
anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ )30.00 лв.
10.22 LH13.50 лв.
10.23 FSH13.50 лв.
10.24 Prolactin13.50 лв.
10.25 Estradiol13.50 лв.
10.26 Testosterone13.50 лв.
ТАТ (Anti - Tg)17.00 лв.
МАТ (Anti - TPO)17.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
10.10 t PSA17.00 лв.
10.11 CA 15-317.00 лв.
10.12 CA 19-917.00 лв.
10.13 CA 12517.00 лв.
10.15 HCG + бета17.00 лв.
Лекарствено мониториране и витамини
ПродуктЦена
Витамин В12 ( Vit. B12 )19.40 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)24.70 лв.
Специализирани
ПродуктЦена
10.20 Микроалбуминурия10.00 лв.
10.34 Маркер за костноразграждане Beta Cross Laps15.00 лв.
Назален секрет за Ео (еозинофилни) клетки10.00 лв.
Гърлен секрет за Ео (еозинофилни) клетки10.00 лв.
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen15.00 лв.
Спермален анализ25.00 лв.
Вирусология
ПродуктЦена
HIV 1/2 ELISA 3.017.90 лв.
HIV 1/2 антитела10.00 лв.
HbsAg (хепатит В) ELISA17.90 лв.
HbsAg (хепатит В)10.00 лв.
Anti HCV (хепатит С)15.00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
RPR (Waserrman)4.00 лв.
Paul-Bunnell7.00 лв.
02.09 Антистрептолизин О (ASТ)7.00 лв.
Антистафилолизинов титър (АНАСТА)30.00 лв.
02.10 Ревматоиден фактор (RF)7.00 лв.
H.pylori14.00 лв.
09.02 Имуноглобулин М ( Ig M )10.00 лв.
09.03 Имуноглобулин Г ( Ig G )10.00 лв.
09.04 Имуноглобулин А ( Ig A )10.00 лв.
Chlamidia Trach-Ig G17.90 лв.
Chlamidia Trach-Ig M17.90 лв.
Бърз стрептококов тест(бета хемолитичен стрептокок12.00 лв.
Mycoplasma pneumoniaе - бърз тест14.00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Домашна визита20.00 лв.
Венепункция, епруветки и екарисаж2.50 лв.
Домашна визита кв.Речица8.00 лв.
CITO5.00 лв.
копиране0.10 лв.
Кръвна група
ПродуктЦена
Кръвна група + Rh10.00 лв.
Кръвна група + Rh + талон13.00 лв.
Диагностични пакети
ПродуктЦена
Бодилаб Макс52.00 лв.
Бодилаб Макс Мъже плюс58.00 лв.
Бодилаб Макс Жени плюс58.00 лв.
Бодилаб Стандарт плюс27.00 лв.
Бодилаб Стандарт20.00 лв.
Бодилаб Лайт18.00 лв.
Бодилаб Сигурност50.00 лв.
Бодилаб Лейди45.00 лв.
Бодилаб Лейди плюс55.00 лв.
Бодилаб Предоперативен Минимум35.00 лв.
Бодилаб БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ15.00 лв.
Бодилаб Аборт20.00 лв.
Бодилаб Бременност - регистрация38.00 лв.
Бодилаб Бременност - мониторинг7.00 лв.
Бодилаб ЧЕРЕН ДРОБ - ХЕПАТИТ60.00 лв.
Бодилаб ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ 30.00 лв.
Бодилаб СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА32.00 лв.
Бодилаб АНЕМИИ - РАЗШИРЕН60.00 лв.
Баскетболен тим Ямбол4.00 лв.