Продукти

Ценоразписът е актуален към дата: 03.02.2023 02:27:58 
Манипулации
ПродуктЦена
Домашна визита25.00 лв.
Венепункция, епруветки и екарисаж2.50 лв.
Домашна визита кв.Речица10.00 лв.
CITO5.00 лв.
копиране0.10 лв.
Домашна визита в град Нова Загора 10 лв.
Домашна визита в Нова Загора ( окръг )25 лв.
Хематология
ПродуктЦена
01.01 ПКК 15 показателя5.50 лв.
СУЕ2.50 лв.
СУЕ Westergreen2.50 лв.
СУЕ ( ESR )2.50 лв.
01.40 ДКК4.00 лв.
ПКК 298.50 лв.
01.41 Морфология на еритроцити - натривка4.00 лв.
Ретикулоцити (Reticulocytes)#2.00 лв.
WBC ( Левкоцити - бр.)2.00 лв.
Hgb ( Хемоглобин )2.00 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
01.12 Кръвно-захарен профил6.00 лв.
Глюкоза ( Glucose )1.70 лв.
Глюкоза първа1.70 лв.
Глюкоза втора1.70 лв.
Глюкоза трета1.70 лв.
Глюкоза четвърта1.70 лв.
Глюкоза -кръвен профил 12:00 часа1.70 лв.
Глюкоза-кръвен профил 15:00 часа1.70 лв.
Глюкоза-кръвен профил 18:00 часа1.70 лв.
Глюкозотолерантен тест6.00 лв.
Глюкоза - 0ва мин1.70 лв.
Глюкоза - 60та мин1.70 лв.
Глюкоза - 120 та мин1.70 лв.
Креатинин (Creatinine)2.20 лв.
Креатининов клирънс ( Clearance of creatinine )8.10 лв.
Урея ( Urea )2.20 лв.
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )2.20 лв.
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )3.00 лв.
Общ белтък (Total protein)2.20 лв.
Албумин (Albumin)2.20 лв.
Холестерол - профил11.00 лв.
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )2.5.00 лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol3.00 лв.
Холест. - LDL-Cholesterol direct3.00 лв.
Холестерол VLDL-Cholesterol3.00 лв.
Триглицериди (Triglyceride )3.00 лв.
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )14.00 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)2.20 лв.
АсАТ (GOT; AST)3.00 лв.
АлАТ (GPT; ALT)3.00 лв.
Креатин фос. киназа ( CPK )4.00 лв.
Гама ГТ ( GGT )3.00 лв.
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )4.00 лв.
Алфа - амилаза ( Amylase )4.00 лв.
C-реактивен Протеин ( CRP )7.50 лв.
СРК - МВ фракция ( mass )12.00 лв.
Troponin I25.00 лв.
ЛДХ ( LDH )4.00 лв.
Глюкозотолерантен тест 46.00 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Натрий ( Na ; Sodium )4.00 лв.
Калий ( K ; Potassium)4.00 лв.
Хлор ( Cl ; Chloride )4.00 лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium )4.50 лв.
Йонизиран калций ( Са++ )4.50 лв.
01.31 Na+K+Cl9.00 лв.
Калций общ ( Ca ; Calcium )4.20 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )4.50 лв.
Желязо (Fe)4.50 лв.
Тотален ЖСК ( TIBC )6.50 лв.
Ca,Ca++6.50 лв.
Хемостаза
ПродуктЦена
01.04 Време на кървене2.00 лв.
01.05 Протромбиново време4.80 лв.
01.06 APTT4.50 лв.
01.07 Фибриноген4.80 лв.
Време на съсирване2.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
Белтък-течен реактив2.00 лв.
Билирубин - течен реактив2.00 лв.
Уробилиноген - течен реактив2.00 лв.
01.09 Седимент2.00 лв.
Седимент по Addis7.00 лв.
Седимент2.00 лв.
Урина -общо хим. изследване с тест лета5.00 лв.
Урина pH (Urine)2.00 лв.
Урина - Относително тегло ( Specific gravity )2.50 лв.
Урина -общо хим. изследване с тест лета + седимент7.00 лв.
Количество захар1.50 лв.
Количество белтък4.00 лв.
Кетотела - KETOPHAN2.00 лв.
Белтък,билирубин, уробилиноген3.00 лв.
Захар GLUKOPHAN2.00 лв.
Наркотични в-ва DOA Multi 626.00 лв.
НАРКОСКАН30.00 лв.
Барбитурати (BARB)6.00 лв.
Амфетамин ( AMP )6.00 лв.
Метамфетамин ( M-AMP )6.00 лв.
Опиати - морфин,хероин,кодеин (OPI)6.00 лв.
Кокаин ( COC )6.00 лв.
Mарихуана ( THC )6.00 лв.
Бензодиазепини (BZD)6.00 лв.
Метилендиоксиметамфетамин (MDMA)6.00 лв.
Пикочна киселина - 24 h урина4.00 лв.
Креатинин - 24h урина4.00 лв.
Урея - 24h урина4.00 лв.
Глюкоза - 24h урина2.00 лв.
Ca - 24h урина3.00 лв.
P - 24h урина3.00 лв.
Cl - 24h урина3.00 лв.
К - 24h урина3.00 лв.
Na - 24h урина3.00 лв.
Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )13.00 лв.
Хормони
ПродуктЦена
FT 3 ( свободен Т3 )13.40 лв.
TT313.40 лв.
FT 4 ( свободен Т4 )13.40лв.
TSH ( Тиреотропен Хормон )13.40 лв.
Progesterone ( Прогестерон )14.80 лв.
FT4 + TSH23.00 лв.
FT3 + FT4 + TSH33.00 лв.
anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ )30.00 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )14.80 лв.
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )14.80лв.
Prolactin ( Пролактин )14.80 лв.
Estradiol (Естрадиол)14.80 лв.
Testosterone ( Тестостерон )14.80 лв.
anti TPO ( MAT )17.00 лв.
anti Tg ( TAT )17.00 лв.
МАТ (Anti - TPO)17.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
маркер tPSA19.40 лв.
маркер CA 15-319.40 лв.
маркер CA-19-919.40лв.
маркер CA-12519.40 лв.
total hCG ( общ бета ЧХГ )19.40 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)10.70 лв.
Лекарствено мониториране и витамини
ПродуктЦена
Витамин В12 ( Vit. B12 )20 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)25 лв.
Специализирани
ПродуктЦена
10.34 Маркер за костноразграждане Beta Cross Laps22.00 лв.
Назален секрет за Ео (еозинофилни) клетки10.00 лв.
Гърлен секрет за Ео (еозинофилни) клетки10.00 лв.
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen15.00 лв.
Спермален анализ30.00 лв.
Вирусология
ПродуктЦена
HIV 1/2 ELISA 3.018 лв.
HIV 1/2 антитела18.00 лв.
HbsAg (хепатит В) ELISA17.90 лв.
HbsAg (хепатит В)15.50 лв.
Anti HCV (хепатит С)18.00 лв.
Грипни вируси А/В18.00 лв.
RAPID HAV IgM/IgG15.00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
RPR (Waserrman)8.00 лв.
Бърз скрининг тест за инфекциозна мононуклеоза14.00 лв.
02.09 Антистрептолизин О (ASO)10.00 лв.
Антистафилолизинов титър (АНАСТА)30.00 лв.
02.10 Ревматоиден фактор (RF)10.00 лв.
H.pylori anti-H. pylori IgG22.00 лв.
09.02 Имуноглобулин М ( Ig M )10.00 лв.
09.03 Имуноглобулин Г ( Ig G )10.00 лв.
09.04 Имуноглобулин А ( Ig A )10.00 лв.
Chlamidia Trach-Ig G20.00 лв.
Chlamidia Trach-Ig M20.00 лв.
Бърз стрептококов тест(бета хемолитичен стрептокок15.00 лв.
БЪРЗ КОМБИНИРАН 6 – ВАЛЕНТЕН АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА ТЕСТВАНЕ ЗА COVID 19, INFLUENZA A/B, RSV, ADENOVIRUS, M.PNEUMONIAE30.00 лв.
Кръвна група
ПродуктЦена
Кръвна група + Rh13.00 лв.
Кръвна група + Rh + талон16.00 лв.
Диагностични пакети
ПродуктЦена
Бодилаб Макс70.00 лв.
Бодилаб Макс Мъже плюс80.00 лв.
Бодилаб Макс Жени плюс80.00 лв.
Бодилаб Стандарт плюс45.00 лв.
Бодилаб Стандарт40.00 лв.
Бодилаб Лайт30.00 лв.
Бодилаб Сигурност --РАЗШИРЕН,
Бодилаб Сигурност-Стандарт
75.00 лв.(разширен)
60.00 лв. (стандарт )
Бодилаб Лейди49.00 лв.
Бодилаб Лейди плюс59.00 лв.
Бодилаб Лейди плюс /Хормони69.00 лв.
Бодилаб Предоперативен Минимум40.00 лв.
Бодилаб БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ22.00 лв.
Бодилаб Аборт30.00 лв.
Бодилаб Бременност - регистрация43.00 лв.
Бодилаб Бременност - мониторинг7.00 лв.
Бодилаб ЧЕРЕН ДРОБ - ХЕПАТИТ69.00 лв.
Бодилаб ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ30.00 лв.
Бодилаб СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА45.00 лв.
Бодилаб АНЕМИИ - РАЗШИРЕН65.00 лв.