Диагностични пакети

Диагностични пакети 
ПродуктЦена
Бодилаб Макс70.00 лв.
Бодилаб Макс Мъже плюс80.00 лв.
Бодилаб Макс Жени плюс80.00 лв.
Бодилаб Стандарт плюс45.00 лв.
Бодилаб Стандарт40.00 лв.
Бодилаб Лайт30.00 лв.
Бодилаб Сигурност
( Разширен )
----------------------
Бодилаб Сигурност
(Стандартен )
75.00 лв. (разширен)
-------------------
60 лв. (стандартен)
Бодилаб Лейди59.00 лв.
Бодилаб Лейди плюс69.00 лв.
Бодилаб Предоперативен Минимум с Кръвна група48.00 лв.
Бодилаб БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ22.00 лв.
Бодилаб Бременност - регистрация43.00 лв.
Бодилаб Бременност - мониторинг7.00 лв.
Бодилаб ЧЕРЕН ДРОБ - ХЕПАТИТ69.00 лв.
Бодилаб ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ 30.00 лв.
Бодилаб СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА45.00 лв.
Бодилаб АНЕМИИ - РАЗШИРЕН65.00 лв.
Пакет “Бодилаб Макс” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Max ” includes:
 • ПКК – 29 показателя, Морфология на еритроцити ( натривка ), СУЕ(ESR),Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL), Холестерол LDL – Cals. Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase), Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium),  Хлор (Chloride ) ( Калций -общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), Магнезий ( Magnesium ),Желязо(Fe), Свободен ЖСК(UIBC), Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет ” Макс Мъже Плюс” включва:/ Diagnostic package of test “Max Men Plus”  includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 29 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),Желязо(Fe),Тотален ЖСК(TIBC),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций -общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), маркер tPSA  , Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет”Макс Жени Плюс” включва: / Diagnostic package of test “Max Women Plus” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 29 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),Желязо(Fe),Тотален ЖСК(TIBC),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций – общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate),TSH(Tиреотропен хормон),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет”Стандарт Плюс” включва: / Diagnostic package of test “Standart Plus” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 29 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет”Бодилаб Стандарт” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Standart Light” includes:
 • ПКК –29 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ),  Урея,  Креатинин (Creatinine), Пикочна киселина (Uric acid),  Холестерол – общ (Total Cholesterol),Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT).
Пакет “Бодилаб Лейди” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Lady ” includes:
 • Prolactin(Пролактин),LH(Лутеинизиращ хормон),FSH(Фоликулостимулиращ хормон) , Estradiol(Естрадиол),Progesterone(Прогестерон).
Пакет “Бодилаб Лейди Плюс” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Lady Plus”  includes:
 • TSH (Тиреотропен хормон),Prolactin(Пролактин),LH(Лутеинизиращ хормон) , FSH(Фоликулостимулиращ хормон),Estradiol(Естрадиол),Testosterone(Тестостерон).
Пакет “Бодилаб Сигурност – Разширен” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Safety-Еxtended“” includes:
 • Сифилис(anti-Syphilis), СПИН (HIV 1 P24 antigen+anti HIV 1/2 antibodies),Хепатит В (HBsAg),Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM,  Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG,  Хепатит С(anti-HCV antibodies).
 • Забележка: Изследването за хламидия е кръвна проба, която  позволява да се определи наличието на антитела тип IgG и IgM срещу Chlamydia trachomatis  и дава сведения за текуща  и прекарана инфекция. ( подходящо е за хора, които са боледували и проследяват числовия израз на резултатите.
Пакет “Бодилаб Сигурност – Стандарт” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Safety – Standart” includes:
 • Сифилис(anti-Syphilis), СПИН (HIV 1 P24 antigen+anti HIV 1/2 antibodies),Хепатит В (HBsAg),Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) – бърз качествен тест в урина с положителен или отрицателен резултат. ( подходящ за хора, които се изследват за първи път );  Хепатит С(anti-HCV antibodies).
Пакет “Бодилаб Бременност” (Регистрация) включва:/Diagnostic package of test “Bodylab Pregnancy” (Registration) includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose),Хепатит В (HBsAg),Кръвна група+Rh+талон, Waserman(WASS),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Бременност” (Mониторинг/следене) включва:/ Diagnostic package of test “Bodylab Pregnancy” (Monitoring) includes:
 • ПКК – 29 показателя,Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент)
Пакет “Бодилаб Предоперативен минимум” включва:/ Diagnostic package of test “Bodylab Preoperative minimum” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 29 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Креатинин (Creatinine), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium),Време на кървене(Bleeding time),Време на съсирване, INR-Протромбинов индекс ,Кръвна групаRh(Резус фактор),  аРТТ(активирно парциално тромбопластиново време),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Черен дроб-Хепатит”включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Liver-Hepatitis” includes:
 • Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),ЛДХ(LDH),INR-Протромбинов индекс ,  Фибриноген (Fibrinogen), Хепатит В (HBsAg),Хепатит С(anti-HCV antibodies),Хепатит А(anti-HAVIgM)Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Черенoдробна функция-разширен”включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Liver Function-еxtended” includes:
 • Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),INR-Протромбинов индекс , Фибриноген (Fibrinogen).
Пакет “Бодилаб Бъбречна функция” включва:/ Diagnostic package of test “Bodylab Kidney Function” includes:
 • Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб  Сърдечно-Съдова Система” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Cardiovascular System” includes:
 • Глюкоза ( Glucose),  Холестерол – пълен профил ,Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium),Пикочна киселина(Uric acid ) , АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT),Триглицериди(Triglyceride),LDH, CK, Гама ГТ(GGT), С-реактивен протеин (CRP),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Анемии” (разширен) включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Anemias(extended)” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 29 показателя,Ретикулоцити(Ret),Морфология на еритроцитите (Еrythrocyte’s morphology),Желязо(Fe), ЖСК,  LDH , Витамин В 12(vit B12),Фолиева киселина (folic acid/vit B9),Феритин(Ferritin),Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin) , Фолиат в серум (Foliate).
Пакет “Корона вирус” включва: / Diagnostic package of test “Corona virus” includes:
 • ПКК – пълна кръвна картина ,Д-димер (D-dimer),С-реактивен протеин (CRP),Феритин(Ferritin),SARS-CoV-2 IgG, SARS-CoV-2 IgM