Диагностични пакети

Диагностични пакети 
ПродуктЦена
Бодилаб Макс59.00 лв.
Бодилаб Макс Мъже плюс58.00 лв.
Бодилаб Макс Жени плюс58.00 лв.
Бодилаб Стандарт плюс27.00 лв.
Бодилаб Стандарт29.00 лв.
Бодилаб Лайт18.00 лв.
Бодилаб Сигурност50.00 лв.
Бодилаб Лейди59.00 лв.
Бодилаб Лейди плюс55.00 лв.
Бодилаб Предоперативен Минимум35.00 лв.
Бодилаб БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ22.00 лв.
Бодилаб Бременност - регистрация38.00 лв.
Бодилаб Бременност - мониторинг7.00 лв.
Бодилаб ЧЕРЕН ДРОБ - ХЕПАТИТ69.00 лв.
Бодилаб ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ 30.00 лв.
Бодилаб СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА38.00 лв.
Бодилаб АНЕМИИ - РАЗШИРЕН65.00 лв.

Пакет”Бодилаб Макс” / Diagnostic package of test “Bodylab Max “включва:

  • ПКК – 27 показателя, СУЕ(ESR), глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Directen Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL), Холестерол LDL – Cals. Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase), Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), Желязо(Fe), Свободен ЖСК(UIBC), Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент)