Диагностични пакети

Диагностични пакети 
ПродуктЦена
Бодилаб Макс52.00 лв.
Бодилаб Макс Мъже плюс58.00 лв.
Бодилаб Макс Жени плюс58.00 лв.
Бодилаб Стандарт плюс27.00 лв.
Бодилаб Стандарт29.00 лв.
Бодилаб Лайт18.00 лв.
Бодилаб Сигурност50.00 лв.
Бодилаб Лейди59.00 лв.
Бодилаб Лейди плюс55.00 лв.
Бодилаб Предоперативен Минимум35.00 лв.
Бодилаб БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ22.00 лв.
Бодилаб Бременност - регистрация38.00 лв.
Бодилаб Бременност - мониторинг7.00 лв.
Бодилаб ЧЕРЕН ДРОБ - ХЕПАТИТ69.00 лв.
Бодилаб ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ 30.00 лв.
Бодилаб СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА38.00 лв.
Бодилаб АНЕМИИ - РАЗШИРЕН65.00 лв.
Пакет “Бодилаб Макс” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Max ” includes:
 • ПКК – 27 показателя, СУЕ(ESR),Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL), Холестерол LDL – Cals. Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase), Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций -общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), Желязо(Fe), Свободен ЖСК(UIBC), Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет ” Макс Мъже Плюс” включва:/ Diagnostic package of test “Max Men Plus”  includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),Желязо(Fe),Тотален ЖСК(TIBC),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций -общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), маркер tPSA  , Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет”Макс Жени Плюс” включва: / Diagnostic package of test “Max Women Plus” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),Желязо(Fe),Тотален ЖСК(TIBC),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций – общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate),TSH(Tиреотропен хормон),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет”Стандарт Плюс” включва: / Diagnostic package of test “Standart Plus” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет”Бодилаб Стандарт Лайт” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Standart Light” includes:
 • Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ),  Креатинин (Creatinine), Пикочна киселина (Uric acid),  Холестерол – общ (Total Cholesterol),Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT).
Пакет “Бодилаб Лейди” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Lady ” includes:
 • Prolactin(Пролактин),LH(Лутеинизиращ хормон),FSH(Фоликулостимулиращ хормон) , Estradiol(Естрадиол),Progesterone(Прогестерон).
Пакет “Бодилаб Лейди Плюс” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Lady Plus”  includes:
 • TSH (Тиреотропен хормон),Prolactin(Пролактин),LH(Лутеинизиращ хормон) , FSH(Фоликулостимулиращ хормон),Estradiol(Естрадиол),Testosterone(Тестостерон).
Пакет “Бодилаб Сигурност” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Safety” includes:
 • Сифилис(anti-Syphilis),СПИН (HIV 1 P24 antigen+anti HIV 1/2 antibodies),Хепатит В (HBsAg),Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM,  Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG, Хепатит С(anti-HCV antibodies).
Пакет “Бодилаб Бременност” (Регистрация) включва:/Diagnostic package of test “Bodylab Pregnancy” (Registration) includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose),Хепатит В (HBsAg),Кръвна група+Rh+талон, Waserman(WASS),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Бременност” (Mониторинг/следене) включва:/ Diagnostic package of test “Bodylab Pregnancy” (Monitoring) includes:
 • ПКК – 27 показателя,Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент)
Пакет “Бодилаб Предоперативен минимум” включва:/ Diagnostic package of test “Bodylab Preoperative minimum” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Креатинин (Creatinine), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium),Време на кървене(Bleeding time),Време на съсирване, INR-Протромбинов индекс ,Кръвна групаRh(Резус фактор),  аРТТ(активирно парциално тромбопластиново време),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Черен дроб-Хепатит”включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Liver-Hepatitis” includes:
 • Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),ЛДХ(LDH),INR-Протромбинов индекс ,  Фибриноген (Fibrinogen), Хепатит В (HBsAg),Хепатит С(anti-HCV antibodies),Хепатит А(anti-HAVIgM)Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Черенoдробна функция-разширен”включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Liver Function-еxtended” includes:
 • Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),INR-Протромбинов индекс , Фибриноген (Fibrinogen).
Пакет “Бодилаб Бъбречна функция” включва:/ Diagnostic package of test “Bodylab Kidney Function” includes:
 • Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб  Сърдечно-Съдова Система” включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Cardiovascular System” includes:
 • Глюкоза ( Glucose),  Холестерол – пълен профил ,Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium),Пикочна киселина(Uric acid ) , АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT),Триглицериди(Triglyceride),LDH, CK, Гама ГТ(GGT), С-реактивен протеин (CRP),Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).
Пакет “Бодилаб Анемии” (разширен) включва: / Diagnostic package of test “Bodylab Anemias(extended)” includes:
 • СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя,Ретикулоцити(Ret),Морфология на еритроцитите (Еrythrocyte’s morphology),Желязо(Fe), ЖСК,  LDH , Витамин В 12(vit B12),Фолиева киселина (folic acid/vit B9),Феритин(Ferritin),Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin) , Фолиат в серум (Foliate).
Пакет “Корона вирус” включва: / Diagnostic package of test “Corona virus” includes:
 • ПКК – пълна кръвна картина ,Д-димер (D-dimer),С-реактивен протеин (CRP),Феритин(Ferritin),SARS-CoV-2 IgG, SARS-CoV-2 IgM