Клинична химия

Клинична химия 
ПродуктЦена
01.10 Окултни кръвоизливи10.00 лв.
01.11 Глюкоза1.50 лв.
01.12 Кръвно-захарен профил6.00 лв.
01.13 Креатинин2.00 лв.
ClCr (креатининов клирънс)2.00 лв.
01.14 Урея2.00 лв.
01.15 Билирубин - общ2.00 лв.
01.16 Билирубин - директен2.00 лв.
01.17 Общ белтък2.00 лв.
01.18 Албумин2.00 лв.
Холестерол - профил8.00 лв.
01.19 Холестерол - общ2.00 лв.
01.20 Холестерол - HDL3.00 лв.
01.39 Холестерол - LDL3.00 лв.
Холестерол - VLDL3.00 лв.
01.21 Триглицериди2.00 лв.
01.22 Гликиран хемоглобин А1c11.00 лв.
01.23 Пикочна киселина2.00 лв.
01.24 АсАТ3.00 лв.
01.25 АлAТ3.00 лв.
01.26 Креатинкиназа ( КК )4.00 лв.
01.27 Гама - ГТ3.00 лв.
01.28 Алкална фосфатаза3.00 лв.
01.29 Алфа - амилаза4.00 лв.
01.38 C-реактивен протеин (CRP)10.00 лв.
CK-MB7.00 лв.
Troponin I15.00 лв.
LDH - обща3.00 лв.
Глюкоза -кръвен профил 07:00 часа1.50 лв.
Глюкоза-кръвен профил 09:00 часа1.50 лв.
Глюкоза -кръвен профил 12:00 часа1.50 лв.
Глюкоза-кръвен профил 15:00 часа1.50 лв.
Глюкоза-кръвен профил 18:00 часа1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - на гладно1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - 60 та мин1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - 120 та мин1.50 лв.
Глюкозотолерантен тест4.00 лв.
Глюкозотолерантен тест 45.00 лв.
Пикочна киселина - 24 h урина4.00 лв.
Креатинин - 24h урина4.00 лв.
Урея - 24h урина4.00 лв.
Глюкоза - 24h урина2.00 лв.