МЦ”Лайф” гр.Сливен извършва тест за количествено измерване на антитела за “Зелен сертификат”, валиден 90 дни от датата на пробовземане, само за територията на страната.

МЦ”Лайф” гр.Сливен извършва тест за количествено измерване на антитела за “Зелен сертификат”.
Със заповед на министъра на здравеопазването от днес 11.11.2021 г. стойностите на антителата трябва да бъдат над 150 BAU/ml.
Документът е валиден 90 дни от датата на пробовземане.Издава се от днес, но не и за изследвания направени преди влизане в сила на заповедта на министъра.
Как се издава документа? При пробовземане съобщавате коректно Вашият телефонен номер в лабораторията.Ако отговаряте на изискването за количество антитела над 150 BAU/ml, ще получите смс с индивидуален национален референтен номер.С този номер можете да свалите сертификата си от www.his.bg.
Валиден е като “зелен сертификат” само за територията на страната.
Резултатът на Вашият тест може да се провери в рамките на деня и онлайн на сайта на лабораторията www.bodylab-bg.com.
Благодарим Ви за вниманието!
Напомняме Ви че вирусологична лаборатория работи 7 дни в седмицата включително събота и неделя от 08.00-14.00 ч.Във всички делнични дни Ви очакваме от 07.30 до 18 ч.
Заповядайте на адрес: гр.Сливен , ул.Лъдженска 5 , телефон 0877/02-84-74 и 044/ 64-00-77