НОВО! Медицински център „Лайф“ предлага изследване на NT-PRO-BNP

NT-PRO-BNP се секретира от лявата камера на сърцето, като отговор на обемно и хидростатично претоварване. Представлява неактивната част от молекулата на BNP прохормона. Отделя се еквимоларно и е значително по-стабилен и подходящ за измерване. Измерването му има висока отрицателна предиктивна стойност (> 97%) при оценка на сърдечния контрактилитет и диастоличната дисфункция.

NT-PRO-BNP е препоръчан като златен стандарт от ESC – Европейско общество по кардиология, AHA – Американската сърдечна асоциация, ACC – Американски кардиологичен колеж за диагностика и прогноза на сърдечна недостатъчност.

Служи още за:

  1. Ранно откриване при пациенти със сърдечна недостатъчностили за проследяване на ефекта от лечение при такива пациенти;
  2. Разграничаване на задух, причинен от не-сърдечни заболявания;
  3. Мониторинг и прогноза на лечението на сърдечна недостатъчност;
  4. Като помощ в рисковата стратификация за ACS (остър коронарен синдром).
  5. За оценка на сърдечната функция при пациенти, приемащи потенциално кардиотоксични медикаменти.

Защо да се тествате?

За да определите дали симптоми като задух се дължат на сърдечна недостатъчност.

Кога да се изследвате?

Ако имате симптоми на сърдечна недостатъчност, като задух, умора и/или подуване на краката (оток)

Кога ще бъде готов резултата? До 1 час. Цена: 25 лв.

Условия за вземане – няма. Изследването не се заплаща от НЗОК.

Можете да ни посетите на следния адрес: гр. Сливен ул.“Криволак“9

Медицински център“ Св. Иван Рилски“/ Окръжна болница /, ет. 1, партер,Приемна регистратура „Бодилаб“,

 тел. за връзка: 0876/711-831

НОВО! Медицински център „Лайф“ предлага изследване на Troponin I

Troponin I – Това е белтък, който се съдържа единствено в сърдечния мускул. Повишените му нива говорят за увреждане на сърдечния мускул и изследването ще Ви помогне за откриване на евентуално сърдечно увреждане. Обикновено тропонинът в кръвта е в много малки до неустановими количества. Когато има увреждане на клетките на сърдечния мускул, тропонинът се освобождава в кръвта. Колкото по-голямо е увреждането на сърцето, толкова по-голяма е концентрацията на тропонин в кръвта.

Това е един от най – ранните маркери – показатели за инфаркт на миокарда. Назначава се от лекар с цел да провери дали имате инфаркт или нестабилна ангина пектурис.  Открива се между 3 и 6 часа от началото и се задържа с повишени нива около две седмици.

Изследването може да се направи ако  имате следните оплаквания:

-Болки в гърдите; Затруднено дишане; Гадене; Изпотяване;

-Нарушения в електрокардиограмата Ви;

-След проведен байпас – за проверка;

-Тромболиза;

Повишени нива на Тропонин се прояваяват и при миокардит, перикардит, тромбоемболия, хирургична намеса на сърцето.

Кога ще бъде готов резултата? До 1 час. Цена: 22 лв.

Условия за вземане – няма. Изследването не се заплаща от НЗОК.

Можете да ни посетите на следния адрес: гр. Сливен ул.“Криволак“9

Медицински център“ Св. Иван Рилски“/ Окръжна болница /, ет. 1, партер,Приемна регистратура „Бодилаб“,

тел. за връзка: 0876/711-831