НОВО! Медицински център „Лайф“ предлага изследване на Troponin I

Troponin I – Това е белтък, който се съдържа единствено в сърдечния мускул. Повишените му нива говорят за увреждане на сърдечния мускул и изследването ще Ви помогне за откриване на евентуално сърдечно увреждане. Обикновено тропонинът в кръвта е в много малки до неустановими количества. Когато има увреждане на клетките на сърдечния мускул, тропонинът се освобождава в кръвта. Колкото по-голямо е увреждането на сърцето, толкова по-голяма е концентрацията на тропонин в кръвта.

Това е един от най – ранните маркери – показатели за инфаркт на миокарда. Назначава се от лекар с цел да провери дали имате инфаркт или нестабилна ангина пектурис.  Открива се между 3 и 6 часа от началото и се задържа с повишени нива около две седмици.

Изследването може да се направи ако  имате следните оплаквания:

-Болки в гърдите; Затруднено дишане; Гадене; Изпотяване;

-Нарушения в електрокардиограмата Ви;

-След проведен байпас – за проверка;

-Тромболиза;

Повишени нива на Тропонин се прояваяват и при миокардит, перикардит, тромбоемболия, хирургична намеса на сърцето.

Кога ще бъде готов резултата? До 1 час. Цена: 22 лв.

Условия за вземане – няма. Изследването не се заплаща от НЗОК.

Можете да ни посетите на следния адрес: гр. Сливен ул.“Криволак“9

Медицински център“ Св. Иван Рилски“/ Окръжна болница /, ет. 1, партер,Приемна регистратура „Бодилаб“,

тел. за връзка: 0876/711-831