От 1 април 2024 г. на територията на МЦ”Лайф- Сливен” можете да откриете и кабинет за психологично консултиране

Уважаеми пациенти,

Уведомяваме Ви, че от 1 април 2024 година на територията на Медицински Център“Лайф – Сливен“ можете да се възползвате от услугите на психолог Татяна Николова, предлагаща професионално психологично консултиране за възрастни и деца.

Психолог Николова е с две висши образования в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ в специалностите „Психология“ и „Педагогика на девиантното поведение“.

Има над 15 – годишен успешен опит в областта си. Според г-жа Николова доброто психично функциониране е неделима част от нашето добро здраве. Стресът, напрегнатият начин на живот, поредица от неблагоприятни житейски събития биха могли да бъдат отключващ фактор за редица психични състояния като депресия; понижено настроение; повишена тревожност, безсъние, панически атаки, зависимости. Нито един от нас не е застрахован от подобни проблеми. Затова психолог Николова работи индивидуално, с добра дума, приветлива усмивка, отворено и добро сърце; с разбиращо отношение към всеки в подобно затруднение.

Нейният подход е интегриран и включва оценка на психологическата ситуация, както и избор на адекватна консултативна помощ.

Тя е на Ваше разположение както за краткосрочно, така и за дългосрочно консултиране в индивидуален уютен кабинет на ул.“Лудженска“1.( на територията на Медицински център“Лайф – Сливен“. ) Възможни са онлайн консултации чрез Viber, Skype, ZOOM, Teams, социални мрежи и т.н.

Психилог Николова работи само с предварително записани часове на телефон: 0887/67-68-83

Услугите, които можете да получите в Кабинета за психологично консултиране , са:

 • психологично консултиране на деца и възрастни;
 • тревожни и депресивни състояния;
 • рискови ситуации;
 • зависимости от прихоактивни вещества и хазарт;
 • постравматичен стрес;
 • обучителни трудности;
 • проблеми в развитието;
 • семейно консултиране;
 • организиране на тренинги насочени към личностово израстване, подобряване на семейните отношения, свързани с детското развитие и възпитание;
 • психодиагностика;
 • работа с деца в група и индивидуално за развиване на емоционална и социална компетентност;
 • арт терапия с деца и възрастни;
 • групи за взаимопомощ;

Основен pринцип в работата на психолог Николова е да бъде разглеждано цялостното психично функциониране на личността във всичките й аспекти.

Всеки човек има своите индивидуални психични особености и поради тази причина към всеки случай трябва да бъде подходено индивидуално, отговорно и със загриженост.

Психолог Николова ще Ви очаква на телефон: 0887/67-68-83