“Бодилаб Макс Мъже Плюс”- Диагностичен пакет изцяло в полза на мъжкото здраве!

С диагностичните пакети на Лаборатория “BODYLAB” , част от МЦ”Лайф – Сливен”ООД, спестявате от цената на изследванията! Сборните пакети от изследвания дават възможност за профилактика, ранна диагностика и проследяване.
Един от най – разпространените ни пакети е “Бодилаб Макс Мъже Плюс”, изцяло в полза на мъжкото здраве и с бонус туморен маркер за простата.
Ето какво включва:
СУЕ(ESR), ПКК – 27 показателя, Глюкоза ( Glucose), Общ белтък ( Total protein ), Албумин (Albumin), Креатинин (Creatinine), Урея (Urea), Пикочна киселина(Uric acid ), Билирубин – общ(Тоtal Bilirybin), Билирубин – директен,(Direct Bilirubin ) Холестерол – общ профил ( вкл. Общ холестерол(Total Cholesterol), Холестерол – HDL(Cholesterol – HDL), Холестерол – LDL(Cholesterol LDL),  Холестерол VLDL – Cholesterol VLDL, Триглицериди(Triglyceride), АсАт(GOT,AST), АлАТ(GOT,ALT), Гама ГТ(GGT), Алкална фосфатаза(Alkaline Phospatase),Желязо(Fe),Тотален ЖСК(TIBC),Калий(K, Potassium), Натрий(Na,Sodium), Калций -общ(Ca,Calsium), Фосфор(P,Phosphate), маркер tPSA  , Урина – общо химическо изследване със седимент , което вкл. ( PH, + Спец. тегло + Белтък + Глюкоза +Кетони + Билирубин + Уробилиноген +Кръв+Нитрити +Седимент).